Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

kedavra
Reposted frombluuu bluuu viastrzepy strzepy
kedavra
Miał ochotę wyjść ze swego życia tak, jak się wychodzi z domu na ulicę.
— Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
kedavra
Bycie niechcianym. Jeśli odczujesz to raz, nigdy o tym nie zapomnisz
     
— smutne, ale prawdziwe ...
kedavra
- Jak Wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
Reposted fromlovvie lovvie viadancingwithaghost dancingwithaghost

August 11 2017

kedavra
kedavra
6497 271d 390
Reposted fromkelu kelu viasucznik sucznik
kedavra
kedavra
7944 7904 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaredheads redheads
kedavra
2516 65cf 390
kedavra
kedavra
7200 7590 390
Reposted fromoutoflove outoflove
kedavra
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromliquirizja liquirizja viaoutoflove outoflove
kedavra

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viabecausefuckyou becausefuckyou
6873 e166 390

blonde-moments69:

Satisfy each other, wherever

Reposted fromjohnkeats johnkeats vianewgirl newgirl
kedavra
Chciałabym być dla kogoś najlepsza - mimo wad, najpiękniejsza - mimo, iż prawie wszyscy wyglądają lepiej, najzabawniejsza - mimo, iż mam beznadziejne poczucie humoru.
— tak mało i tak wiele
kedavra
Wszystko zaczyna się od Twojej decyzji. Jeśli postanowisz zmienić swoją historię, odnajdziesz szczęśliwe zakończenie.
— Regina Brett
6895 a129 390
kedavra
Lubię noc. O trzeciej nad ranem można robić i mówić rzeczy, których nie da się robić czy mówić o trzeciej po południu.
— N. Roberts
kedavra
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl